Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden?

Wanneer een naaste overlijdt, is het regelen van de begrafenis het laatste waar u aan wilt denken. Toch is het onvermijdelijk. Onze checklist geeft een helde overzicht van alles wat u moet regelen en opzoeken, maar ook wat wij voor u kunnen doen. Voor het melden van een overlijden bel ons gerust op 0416- 27 53 42 (24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar).

Direct regelen
Bij een overlijden thuis: neem contact op met de huisarts of zij of haar waarnemer. In het ziekenhuis of zorgcentrum wordt de arts automatisch geïnformeerd bij een overlijden.
Bel daarna De Laatste Eer op 0416- 27 53 42. (dag en nacht bereikbaar).
Bij overlijden op reis: bel de alarmcentrale van de reisverzekering.
Neem vervolgens contact op met De Laatste Eer 0416- 27 53 42 (Dag en nacht bereikbaar).

Opzoeken en klaar leggen
Zoek uit of de overledene een uitvaartverzekering heeft en leg de polis(sen) van eventuele verzekeringen klaar.
Ga na of de overledene een testament of een wilsbeschikking heeft. Zij of haar wensen staan daar misschien in.
Zoek een identiteitsbewijs van de overledene en die van de contactpersoon en leg die klaar.
Zoek kleding uit voor de overledene.

Waar zorgt De Laatste Eer voor?

 • Het organiseren en uitvoeren van de begrafenis door een van onze uitvaartleiders.
 • Verzorgen van de overledene. Wij kunnen dit samen met u doen als u dat wenst.
 • Het thuis opbaren van de overledene of hem of haar overbrengen naar het rouwcentrum of een locatie die u wenst.
 • Vastleggen van de afspraken.
 • Verzorgen van een uitvaartkist.
 • Rouwbrieven en of advertenties en het samen met u opstellen van de tekst.
 • Afspraak maken met kerkelijke voorganger of woorddienstbegeleider.
 • Verzorgen van de wettelijke formaliteiten.
 • Het doen van aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand.
 • Akte van overlijden.
 • Verlof tot begraven.
 • Condoleance bezoek indien gewenst.
 • Begeleiden van condoleance bezoek en familie.
 • Begeleiding en vormgeving van de afscheidsplechtigheid.
 • Vervoer van de overledene op de dag van de begrafenisplechtigheid.
 • Begeleiding van de rouw- of herdenkingsdienst.
 • Praktische gids; ‘Gids na overlijden’.
 • Zorgdragen voor afwikkeling verzekeringspolis. (Indien gewenst).
 • De Laatste Eer schiet alle verplicht vooruit te betalen kosten voor en zal deze ongeveer 4 weken na de begrafenis middels een overzichtelijke factuur bij de verzekering of de erven declareren.

It’s also beneficial to determine if a good writing service is open to expanding their services to https://www.affordable-papers.net/ a school or class.